0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Còi áp điện lắp trên tường hoặc trần nhà. 12 giọng, 73~88dB@90°/1m tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-SDR Base Sounder, nguồn loop, 12 giọng, 73~85dB (A) @ 90°/1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SDR, 32 giọng, 90~100dB@90°/1m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SDR-SCI, 32 giọng, 90~100dB@90°/1m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-BCN, đèn LED công suất cao, lắp ngoài trời IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-BCN-SCI, đèn LED công suất cao, lắp ngoài trời IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-PSBCN Base, dùng riêng hoặc chỉ dùng với đầu báo EV-PS, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-AV2, lắp trên tường/trần nhà, 12 giọng, 73~85dB@90°/1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12