0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Còi áp điện lắp trên tường hoặc trần nhà. 12 giọng, IP21C, 73~88dB@90°/1m tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SDR, 32 giọng, 95dB@1m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SDR-SCI, 32 giọng, 90~100dB@90°/1m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-BCN, đèn LED công suất cao, lắp ngoài trời IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-BCN-SCI, đèn LED công suất cao, lắp ngoài trời IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-AV2, lắp trên tường/trần, IP21C, 12 giọng, 73~88dB@90°/1m, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SB, còi 32 giọng 95dB (A) @1m, 1 x LED, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model EV-HIOP-SB-SCI, còi 32 giọng 95dB (A) @1m, 1 x LED, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

12