0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Masteco Industry Co., Ltd là hãng sản xuất thiết chữa cháy khí và chữa cháy sprinkler với công nghệ tiên tiến hàng đầu của Hàn quốc.

Masteco Industry Co., Ltd là một trong những hãng sản xuất thiết bị chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) và thiết bị sprinkler hàng đầu