0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PL. để khởi động bơm hoặc báo động chữa cháy, dải áp lực 0.5 ~ 10kgf/cm2, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Một số thiết bị và phụ kiện chữa cháy sprinkler và foam, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản