0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model PD25KC~150KC, áp lực thử 16.2MPa cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model DK-P330, 3.3kg, thời gian phun 12 giây, phun 4~5m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: 1 tr + VAT

Model DK-P250, 2.5kg, thời gian phun 8 giây, phun 3~4m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: 960.000đ + VAT

Model DK-P150, 1.5kg, thời gian phun 9 giây, phun 3~4m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: 864,000đ + VAT

Model: DK-PA300, thời gian phun 10 giây, nhiệt độ kích hoạt 70ºC, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: 1tr + VAt

Model: ANDHA-15, loại quay xuống phun đứng, 15A, 80 lít/phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: 912.000đ + VAT

Model SE-119 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Trong nhà & ngoài trời, đèn LED, có xả trễ, có nút dừng khẩn cấp, báo van chặn,  Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản