0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: MCM-AS5, giám sát địa chỉ đầu báo thường, van, công tắc dòng chẩy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: SCM-AS5, module đầu ra điều khiển thiết bị cảnh báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7