0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model BOX-3 (IP56) và BOX-1 (IP43), tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CD-24A/CD-22, dùng cho đầu báo Nittan, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model DPU-414, nối trực tiếp vào tủ báo cháy, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model ISOBASE, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: ISOBOX, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model SCI, cách ly một đoạn mạch vòng khi bị ngắn mạch.nguồn loop. tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: MTM-E, màn hình LCD, pin xạc lại, tiện lợi tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7