0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Dùng cho thiết bị báo cháy địa chỉ Nittan Spera, tiêu chuẩn UL Mỹ Model Hãng Nittan Nhật bản/G7

Các loại đế đầu báo cháy khói nhiệt địa chỉ và thường UL, Model: EVA Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FE350, lực hút 25/50 kg, nguồn cấp 24V, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FE/3050SP, lực hút 50 kg, nguồn cấp 24V, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7