0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: HS680E, 6.8L, 300 bar, 45 phút,, nhẹ & dễ sử dụng, Tiêu chuẩn châu Âu EN, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: HS680E, 9.0L, 300 bar, 60 phút,, nhẹ & dễ sử dụng, Tiêu chuẩn châu Âu EN, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: HS1203SN, chống lửa và bức xạ nhiệt, ngăn ngừa hóa chất & virus, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT