0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: FST-200F(S), 200~212 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FST-300F(S), 300~313 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FST-400F(S), 400~416 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FST-600F(S), 600~616 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FST-800F(S), 800~816 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: FST-1000F(S), 1000~816 lít, áp lực làm việc tối đa 1.4MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản