0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: YSFE-H2.5, vỏ thép không gỉ, đám cháy 1A, 2B, C; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSFE-H3.5, đám cháy 1A, 3B, C; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSFE-HP1.5, đám cháy A2, B3, C; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSFE-P2.5, đám cháy A2, B4, C; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT

Model: YSFE-P3.3, đám cháy A3, B4, C; Tiêu chuẩn KFI, Hãng Yooksong Hàn quốc, Giá: + VAT