0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cây thư mục Thiết bị báo cháy và chữa cháy Asenware (EN) Trung quốc  



HỆ THỐNG CÂY THƯ MỤC (XIN MỜI XEM TIẾP THƯ MỤC CON BÊN TRONG)


2021 Báo cháy Chữa cháy Asenware Trung quốc (Tiêu chuẩn Châu Âu EN)



Hệ thống báo cháy thường và chổng nổ Asenware (Chi tiết)
-          Tủ trung tâm báo cháy thường, tủ phụ báo cháy
-          Đầu báo cháy khói nhiệt thường
-          Đầu báo gas loại thường
-          Chuông đèn nút ấn thường
-          Đầu báo cháy khói, nhiệt chống nổ; đầu báo gas chổng nổ, chuông đèn nút ấn chống nổ
-         
Các loại đầu báo khói, nhiệt, báo gas tại chỗ

Hệ thống báo cháy địa chỉ Asenware (Chi tiết)
-     Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ, tủ phụ báo cháy địa chỉ, tủ nguồn, phần mềm
-     Đầu báo cháy khói nhiệt địa chỉ
-          Đầu báo gas địa chỉ
-          Chuông đèn nút ấn địa chỉ
-          Đầu báo cháy khói nhiệt không dây hoặc có dây (dùng tại chỗ; hay nối không dây hoặc có dây
       vào tủ báo cháy địa chỉ)

Hệ thống báo cháy thường không dây Asenware (Giới thiệu chung hệ thống)

Hệ thống chữa cháy khí (giàn và cục bộ) FM-200 & FK-5-1-12 Asenware (Giới thiệu chung hệ thống)

Hệ thống điện thoại lính cứu hỏa Asenware (Giới thiệu chung hệ thống)

Hệ thống phát thanh công cộng (PA) di tản báo cháy Asenware (Giới thiệu chung hệ thống)



-------------------------


Đại lý NK chính hãng tại Việt Nam:
Cty Tân Viễn Cảnh (Newpro Vietnam)
E-mail: tanviencanh@vnn.vn
Tel: 024-362 48 362/3624 8361