0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model XDV và NDV, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, lưu lượng dòng 450~2100 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model N-DVW, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, lưu lượng dòng 450~1200 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model YDVK, áp lực làm việc: 0.15 ~ 1.4MPa, lưu lượng dòng 700~4800 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản