0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ trung tâm báo cháy, Model: 2PD1-2L (2 kênh)  2PD1-5L (5 kênh)  2PD1-10L (10 kênh) - Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy, Model: 1PKO-nL (5 ~ 40 kênh) Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy, Model: 1PN1-nLA  (n = 10, 15, 20 kênh)  Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy, Model: 1PM2-nLA  (n = 25, 30, 40 kênh) Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy, Model: 1PVO-J-nL (n = 60, 70, 80, 90, 100 kênh)  Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh, loại tủ đứng kê trên sàn cao cấp, Model: 1PF3-J-50L Hãng Nittan Nhật bản

Tủ trung tâm báo cháy dung cho trạm gas, khu mỏ  Model: 1PF3-nL÷ nL  (n = 5, 10, 15,20, 30 kênh) Hãng Nittan Nhật bản