0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop Model: FX/50  (254 địa chỉ/1 loop)  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop Model: FX/20  (254 địa chỉ/1 loop)  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop Model: FX/10  (254 địa chỉ/1 loop)  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Phụ kiện tủ trung tâm báo cháy địa chỉ FX Series Hãng Nittan Nhật bản/G7