0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ báo cháy phụ series PSH-nL (n = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 kênh)  Hãng Nittan Nhật bản

Ắc quy dự phòng cho tủ trung tâm báo cháy Hãng Nittan Nhật bản

Tay cắm điện thoại cho tủ trung tâm báo cháy Model PTL-1 Hãng Nittan Nhật bản

Điện trở cuối đường dây  Hãng Nittan Nhật bản

Bộ khởi động bơm cứu hỏa Model STM2-60N-2A Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị tháo lắp đầu báo khói Model KH-23 Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị thử đầu báo khói (Bộ phun khí aerosol)  Model NKS-2 Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị thử đầu báo khói tia Model NKL-F1 Hãng Nittan Nhật bản

123