0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ cấp nguồn ngoài được giám sát Model C1124EN cho hệ thống báo cháy địa chỉ Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ báo cháy phụ địa chỉ (hiển thị LCD) Model FX/RP10 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ báo cháy phụ địa chỉ (hiển thị LCD và điều khiển) Model FX/RP20 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tủ chuyển tiếp tín hiệu (Mimic Panel) Model FX/SIN01Hãng Nittan Nhật bản/G7