0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Nhập khẩu trực tiếp. Model KRG-1D, Pin Lithium DC3V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 660,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model KRG-1AP, Pin Lithium DC9V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 1,560,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model CRG-1D, Pin Lithium DC3V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 660,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model CRG-1AP, Pin Lithium DC9V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 1,560,000đ (đã VAT)

Đèn cảm ứng tự động sáng Batec Hàn quốc Đèn Đèn tự động bật sáng và tự động tắt trong vòng 15~20 giây khi có người bước vào và đi ra