0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo nhiệt chống bụi IP40, EN-54, LED 360° nhiệt độ môi trường - 10°C~ + 55°C Model: EVC-H-A2S Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo nhiệt chống bụi IP40, EN-54, LED 360°  nhiệt độ môi trường - 10°C~ + 80°C Model: EVC-H-CS Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định chống nước (loại đế liền) Model: TCC2-60-LW (60°C); 1CC2-70-LW (70°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định (loại đế rời) Model: TCD-60-L (60°); 1CD-70-LS (70°); 1CD-70-L (80°) Hãng Nittan Nhật bản