0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Thiết bị phu trợ cho hệ thống chữa cháy cục bộ khí Novec 1230 (JP), – Nittan Nhật bản  

Thiết bị phu trợ ch hệ thống chữa cháy cục bộ khí Novec 1230 (FK-5-1-12), 
1. Thiết bị đo nồng độ khí oxy cầm tay
2. Phụ kiện cho van bình chứa khí Novec 1230 (FK-5-1-12), (bao gồm bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng
 chắn)
3. Phụ kiện cho bộ mở van đầu bình (chốt an  toàn, niêm phong chốt an toàn)
4. Phụ kiện cho van bình khởi động (bao gồm bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn)
Tiêu chuẩn Nhật bản
Nhà SX : Hãng Nittan Nhật bản