0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Thiết bị phu trợ cho hệ thống chữa cháy cục bộ khí N2 Nitan (JP) – Nittan Nhật bản  

Thiết bị phu trợ cho hệ thống chữa cháy cục bộ khí Nitan N2
1. Thiết bị đo nồng độ khí oxy/N2 cầm tay
2. Phụ kiện cho van bình chứa khí N2 83L (bao gồm bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn)
3. Phụ kiện cho van bình khởi động (bao gồm bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn)
Tiêu chuẩn PCCC Nhật bản
Nhà SX : Hãng Nittan Nhật bản