0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Phụ kiện thay thế bảo trì bảo dưỡng chữa cháy khí Nittan FM-200 (JP) – Nittan Nhật bản  

Phụ kiện thay thế bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống chữa cháy khí Nittan N2
      + Phụ kiện cho van bình chứa khí HFC-227ea (FM-200): bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn
      + Phụ kiện cho bộ mở van đầu bình: chốt an toàn, niêm phong chốt an toàn
      + Phụ kiện cho van bình khởi động: bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn
      + Phụ kiện cho van an toàn: màng chắn, vòng chèn màn chắn
      + Cáp nối cho GNC-1PE trong bộ kích hoạt khởi động xả khí chữa cháy
      + Van đầu bình chứa khí kèm ống si phông
      + Van đầu bình chứa khí không kèm ống si phông
      + Dây và niêm phong
      + Tấm mặt bảo vệ nút ấn xả khí bằng tay
      + Bo mạch điều khiển chung cho tủ trung tâm chữa cháy khí
Tiêu chuẩn Nhật bản
Nhà SX : Hãng Nittan Nhật bản