0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Phần mềm điều khiển quản lý hệ thống báo cháy địa chỉ - Nittan Nhật bản/G7  

Các loại phần mềm và driver :
 Phần mềm FX/CFG : Phần mềm lên cấu hình trực tiếp hoặc từ xa, hỗ trợ từ xa, bản ghi lưu sự kiện và bản
ghi lưu sự kiện đầu báo cháy địa chỉ, mua kèm với khóa mở mã CFG
- Phần mềm FX/CFGMAP : Phần mềm đồ họa để lên cấu hình trực tiếp, hỗ trợ từ xa và giám sát một tủ
riêng rẽ, mua kèm với khóa mở mã CFGMAP 
- Phần mềm FX/GRMAP : Phần mềm đồ họa để lên cấu hình trực tiếp, hỗ trợ từ xa và giám sát một mạng
tủ, mua kèm với khóa mở mã GRMAP, quản lý máy tính qua mạng, 
- Phần mềm GLOBAL MANAGEMENT :  Phần mềm toàn cầu, giám sát hệ thống an ninh, chống đột nhập,
báo cháy, quản lý ra vào, camera giám sát và hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Nạp sự kiện, điều khiển tín
hiệu điển tử đầu ra, hiện tình trạng đầu báo trên bản đồ điện tử v.v...
- GLOBAL FIRE: Phần mềm giám sát tới 15 tủ FX kết nối với nhau