0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy chống nổ, Model EMB-6 Hãng Nittan Nhật bản

Đèn báo cháy khu vực chống nổ, Model EC1A-1101 Hãng Nittan Nhật bản

Đèn chớp xoay báo cháy chống nổ, Model AXS-AD24 Hãng Nittan Nhật bản

Nút ấn báo cháy chống nổ, có đèn LED, lắp trong nhà, Model 2MG1 (loại treo tường) 2MG1-J (Loại dựng cột) Hãng Nittan Nhật bản

Nút ấn báo cháy chống nổ, có đèn LED, lắp ngoài trời, Model 2MG2 (loại treo tường) 2MG2-J (Loại dựng cột)  Hãng Nittan Nhật bản

Hộp đầu cuối chống cháy chống nổ,  Model XGW-10NS Hãng Nittan Nhật bản

Model BST-24-40W, cấp độ chống cháy nổ: eG4, 1.8A, 102dB tại 1m, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản