0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NSS-BZ-1, 24VDC, mầu đỏ, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Còi báo cháy điện động Model EL/7R Hãng Nittan Nhật bản/G7

Còi hú motor điện (Motor Siren), 40W,  Model BS-24-40W Hãng Nittan Nhật bản

Còi điện tử dùng trong nhà, 100dB@1m, Model EA7524, Hãng Nittan Nhật bản

Model AL-4-24, 24VDC, 5mA, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model PL-30R4 (đèn bóng 2W) PL-R4-LED (đèn LED 0.5W, 9mA), tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Bảng đèn còi kết hợp cho hệ thống báo cháy chữa cháy, lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng Model LB2000 Hãng Nittan Nhật bản/G7

12