0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy (Ø150mm) 0.01A Model BD-6-24-11 Hãng Nittan Nhật bản

Còi báo cháy điện động Model NU2-50RD2H Hãng Nittan Nhật bản

Còi báo cháy điện động Model EL/7R Hãng Nittan Nhật bản/G7

Còi hú motor điện (Motor Siren), 40W,  Model BS-24-40W Hãng Nittan Nhật bản

Còi điện tử dùng trong nhà, 100dB@1m, Model EA7524, Hãng Nittan Nhật bản

Đèn báo cháy cửa phòng , Model AL-4-24  Hãng Nittan Nhật bản

Đèn báo cháy khu vực, Model PL-30R4 (đèn bóng) PL-R4-LED (đèn LED) Hãng Nittan Nhật bản

Bảng đèn còi kết hợp cho hệ thống báo cháy chữa cháy, lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng Model LB2000 Hãng Nittan Nhật bản/G7

12