0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Bộ còi đèn kết hợp báo cháy ngoài trời, lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng Model SA100/24 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Hộp tổ hợp báo cháy chống thời tiết có jack điện thoại  Model: SUW-01M6L-47SDB  (Lắp chìm); SRW-01M6L-47SDB  (Lắp nổi) Hãng Nittan

Hộp tổ hợp báo cháy chống thời tiết không có jack điện thoại  Model: SUW-02M6L-47SDB  (Lắp chìm); SRW-02M6L-47SDB  (Lắp nổi) Hãng

Hộp tổ hợp báo cháy chống thời tiết,kiểu đứng, có jack điện thoại  Model: SRTW-01M6L-47SD  (Lắp nổi) Hãng Nittan Nhật bản

Nút ấn báo cháy ngoài trời có jack điện thoại, Model 1MI1A (lắp chìm) 1MI1A-R (kèm hộp đế lắp nổi) Hãng Nittan Nhật bản

Model RKE-24-R+ miếng đệm SZ-200A, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: RKEB-24-R+ SZ-200A, chống nước chống bụi IP55, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản