0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Chuông báo cháy chống thời tiết Model BDW-6-24-14  Hãng Nittan Nhật bản

Bộ còi đèn kết hợp báo cháy ngoài trời, lấy nguồn từ tủ trung tâm hoặc nguồn riêng Model SA100/24 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: SUW-01M6L-47SDB (Lắp chìm) và SRW-01M6L-47SDB (Lắp nổi), kiểu ngang, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: SUW-02M6L-47SDB (Lắp chìm) và SRW-02M6L-47SDB (Lắp nổi), kiểu ngang, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: SRTW-01M6L-47SD (Lắp nổi),  tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Nút ấn báo cháy ngoài trời có jack điện thoại, Model 1MI1A (lắp chìm) 1MI1A-R (kèm hộp đế lắp nổi) Hãng Nittan Nhật bản

Model RKE-24-R+ miếng đệm SZ-200A, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model: RKEB-24-R+ SZ-200A, chống nước chống bụi IP55, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản