0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Nút ấn báo cháy địa chỉ bằng tay loại mặt kính EN54  Model: ST-NCP-EN2 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Nút ấn báo cháy địa chỉ ngoài trời (chống nước) IP67  Model: ST-NCP-IP Hãng Nittan Nhật bản/G7

Nút ấn báo cháy địa chỉ bằng tay cài đặt lại được chống nước chống bụi IP24 Model: AS-MCP-RS  Hãng Nittan Nhật bản/G7

Nút ấn báo cháy địa chỉ bằng tay cài đặt lại được chống thời tiết IP67  Model: AS-MCP-WP  Hãng Nittan Nhật bản/G7