0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Module địa chỉ 1 đầu vào lấy nguồn trên loop IP4X Model: 1IASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module báo động cháy khu vực lấy nguồn trên loop Model: MTB Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module địa chỉ 4 đầu vào lấy nguồn trên loop IP44 Model: 4IASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7