0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Module địa chỉ tách đôi bo mạch loop lấy nguồn trên loop Model: ISOSPLITAS Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module giám sát vùng kết hợp điều khiển đầu ra lấy nguồn ngoài hoặc nguồn trên loop Model: MCM-AS5 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module cho chuông còi lấy nguồn ngoài Model: SCM-AS5 Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module địa chỉ 1 đầu vào lấy nguồn trên loop IP4X Model: 1IASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module địa chỉ 1 đầu vào 1 đầu ra lấy nguồn trên loop IP4X Model: 1I1OASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module địa chỉ 4 đầu vào 4 đầu ra lấy nguồn trên loop IP44 Model: 4I4OASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module điểu khiển 1 cửa ngăn cháy lấy nguồn trên loop Model: 1D1IASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

Module điểu khiển 2 cửa ngăn cháy lấy nguồn trên loop Model: 2DASBOX Hãng Nittan Nhật bản/G7

12