0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model FR-320-R, 220VAC 50/60Hz 0.85A, mạch kiểu B hoặc A, xả trễ, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Các loại module lắp thêm bổ sung tính năng cho tủ trung tâm FR-320-R, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model RAM-208R kết nối từ xa, LED hiển thị, khóa điều khiển kích hoạt, Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model SS-2004, mầu đò, ấn, tiếp điểm mạ vàng NO hoặc NC,  Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Model SS-2001, mầu đỏ, ấn và xoay, tiếp điểm mạ vàng NO hoặc NC,  Tiêu chuẩn UL Mỹ. Hãng Nittan Nhật bản

Đèn LED 360o, có chân đấu đèn báo phòng, tiêu chuẩn UL Mỹ, Nittan Nhật bản/G7

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

12