0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cửa xả áp cho hệ thống chữa cháy khí N2 hoặc HFC-227ea (FM-200), Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GF-04 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị phu trợ cho hệ thống chữa cháy khí Nitan Nitan HFC-227ea (FM-200)  Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, Model: 2KAH3-P  Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang, thử báo cháy từ xa.  LED 360o, lắp môi trường bụi và khó tiếp cận Model: 2KAD3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: 2SL-LHCW Hãng Nittan Nhật bản

12