0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NK-305T, 5~10W trở kháng cao, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CM-2330A, 3W, 95dB, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model ST-25CB-DCW, mầu trằng, DC24V/DC12V, 102dB@1m, 6 giọng. Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BS-24-40W, 24VDC, 1.8A, công suất 10W, 105dB tại 1m, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đèn báo xả khí cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Model: ALN-24, 1.3A, 35W cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model RKE-24-R+ miếng đệm SZ-200A, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12