0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NK-305T, 5~10W trở kháng cao, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CM-2330A, 3W, cho hệ thống chữa cháy khí. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model SE-119 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BD-6-24-11, mầu đỏ, dòng 0.01A, 90dB @ 1m, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Còi điện tử dùng trong nhà, 100dB@1m, Model EA7524, Hãng Nittan Nhật bản

Còi hú motor điện (Motor Siren), 40W, Model BS-24-40W Hãng Nittan Nhật bản

Đèn báo xả khí cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Model: ALN-24, 1.3A, 35W cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

12