0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Mua bắt buộc hoặc mua lựa chọn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Cửa xả áp cho hệ thống chữa cháy khí N2 hoặc HFC-227ea (FM-200), Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GF-04 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, Model: 2KAH3-P  Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang, thử báo cháy từ xa.  LED 360o, lắp môi trường bụi và khó tiếp cận Model: 2KAD3-P Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, giám sát tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: 2SL-LHCW Hãng Nittan Nhật bản

12