0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Loại 1L hoặc 2L, Tiêu chuẩn Nhật bản,  cho hệ thống chữa cháy khí Hãng Nittan Nhật bản

Model C4-EM-1 cho hệ thống chữa cháy khí, áp lực thử: 24.5MPa. Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, dòng kích hoạt 1.67A cho vam bình khí kích hoạt 1L hoặc 2L, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Hộp điều khiển kích hoạt khởi động xả khí cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GPS-1 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản