0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model 5C-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-K-nL, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-LK-nL, 2 chế độ, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-nLF, 2 chế độ, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5C-nLN, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-nLN, 2 chế độ toàn kênh. loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model 5CA-K-nLN, 2 chế độ, loa tiếng Việt, 2 kênh báo cháy, xả trễ, báo van chặn, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản