0913 205 510
Danh mục sản phẩm

68L/45kg, vật liệu thép Mn. Áp lực thử 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Dung tích 82.5L, vật liệu thép Mn, áp lực thử: 250kgf/cm2, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Van đầu bình chữa cháy khí CO2 loại 68L và 82.5L, áp lực thử: 24.5MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model GNC, mở bằng gas, mở bằng điện hoặc nhân công, áp lực thử: 16.2MPa, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

L=400mm, Áp lực thử: 24.5MPa. Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model CUT300L (L=300) và CUT500L (L=500), Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Thiết bị phụ trợ cho bình chữa cháy khí CO2, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản