0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Bình khí HFC-227ea (PFS) 115L/100kg – Masteco Hàn quốc  

Bình khí HFC-227ea (FM-200) 115L/100kg (hệ PFS – Piston Flow System – dùng khí N2 đẩy)
Model: MFC-P100
Vật liệu: thép chịu áp lực cao SG365 (KSD 3553)
Dung tích bên trong: 115 lít
Đường kính ngoài: 350mm, cao 1425mm, trọng lượng khi chưa nạp khí: 72.8kg
Trọng lượng khí có thể nạp: 57.5 ~ 108.6 kg
Áp suất nạp:  2482kPA
Áp lực thử chịu đựng được: 5500kPA
Loại van đầu bình: 50A
Hãng SX:  Masteco Hàn quốc
Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ PFS) 89L/75kg Model: MFC-P75 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ PFS) 63L/50kg Model: MFC-P50 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ thường EFS) 115L/100kg Model: MFC-100 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ EFS) 89L/75kg Model: MFC-75 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống

Bình khí HFC-227ea (FM-200) (Hệ EFS) 63L/50kg Model: MFC-50 Hãng Masteco Hàn quốc Giá sản phẩm: Chào theo hệ thống