0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, Model: 2KAH3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang, thử báo cháy từ xa, LED 360°, lắp môi trường bụi và khó tiếp cận Model: 2KAD3-P Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: 2SL-LHCW Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCC-60-L (60ºC); 1CC-70-L (70ºC); 1CC1-80-L (80ºC), LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định, chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: TCL-60LHCW (60°C) và 1CL-70LHCW (70°C) Hãng Nittan

Model RKE-24-R, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12