0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang loại tia kép, LED 360°, thử báo cháy từ xa, môi trường bụi và hơi, Model: 2KAH3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang, thử báo cháy từ xa, LED 360°, lắp môi trường bụi và khó tiếp cận Model: 2KAD3-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: 2SL-LHCW Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định (loại đế liền) Model: TCC-60-L (60°C); 1CC-70-L (70°C); 1CC1-80-L (80°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định, chống nước, chống hơi acid, chống hơi kiềm (đế liền) Model: TCL-60LHCW (60°C) và 1CL-70LHCW (70°C) Hãng Nittan

Model RKE-24-R, 0.16A, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

12