0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo nhiệt cố định 600C ~ 1500C chống nổ (đế liền) Model: FFH-2E-060 (070/080/090/100/120/150) Hãng Nittan Nhật bản

Model EC2A-5253, có xả trễ, có nút dừng khẩn cấp, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model ES-10F, cấp độ chống cháy nổ: eG4, 102dB, cho hệ thống chữa cháy kh, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model BST-24-40W, cấp độ chống cháy nổ: eG4, 1.8A, 102dB tại 1m, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model EXTPL-1 cho hệ thống chữa cháy khí, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản