0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model GRA-32, hệ cục bộ khí Novec 1230, phun 360°, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model GMP, hệ cục bộ khí Novec 1230, phun 180°, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản