0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Tủ bình nối phụ chữa cháy cục bộ khí Novec 1230 (FK-5-1-12),  bao gồm 1 bình khí 41L/68L đã có khí (Loại kích hoạt bằng điện) Hãng

Tủ Gerbera, Model NP-K, sử dụng khí Novec 1230 (FK-5-1-12) , bình khí 24L/41L/68L đã có khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật

Model NP-K-EG, sử dụng khí Novec 1230 (FK-5-1-12) , bình khí 41L/68L đã có khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản