0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: NP-NF, bao gồm trung tâm điều khiển kích hoạt kèm ắc quy Ni-Cd, bình khí 83L, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model NP-NF-EG, gồm vỏ tủ và 1 bình khí N2 83L kèm phụ kiện, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model NP-NF-E, gồm vỏ tủ và 1 bình khí N2 83L kèm phụ kiện, Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản