0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NP-E, điều khiển kích hoạt, kèm ắc quy Ni-Cd, bình khí 14L/24L/41L/68L đã có khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản 

Model NP-E-E, kích hoạt gas từ tủ trung tâm chính chữa cháy cục bộ, kèm 1 bình khí 14L~68L đã có khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan

Model NP-E-E, kích hoạt điện từ tủ trung tâm chính chữa cháy cục bộ, kèm 1 bình khí 14L~68L đã có khí, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng