0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model GR-32, 32A, loại lắp trần, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GM-32, 32A, loại loa phun, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản

Model GMC-32, 32A, loại không có lưới lọc, áp lực tại đầu phun 1.9MPa min, Tiêu chuẩn Nhật bản Hãng Nittan Nhật bản