0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng, hàng nội địa Nhật bản  Model: 2SC1-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng, có đèn LED hiển thị 360°, chống nước Model: 2SJ-LW  Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng loại ống hút khí  Model: 2TB-L Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định chống nước (loại đế liền) Model: TCC2-60-LW (60°C); 1CC2-70-LW (70°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định chống nước (loại đế liền), kiểu chốt dòng  Model: TCC2-60-PHW (60°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định (loại đế liền) Model: 27021-5-1-120 (120°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định chống nước (loại đế liền) Model: W27021-6-1-080 (80°C); W27021-6-1 (90°C, 100°C,120°C,150°C) Hãng Nittan

12