0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Model CF-200MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CF-135MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CR-200MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model CR-135MP, đế liền, chống ẩm ướt, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Hỗn hợp nhiệt gia tăng và cố định 93°C, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Hỗn hợp nhiệt gia tăng và cố định 57°C, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo nhiệt cố định chống nước (loại đế liền) Model: TCC2-60-LW (60°C); 1CC2-70-LW (70°C) Hãng Nittan Nhật bản

12