0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo lửa UV  Model: NFD-68-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa IR, chống nước chống bụi IP67   Model: 2RA1-P Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa IR chống nước chống bụi độ nhậy cao, LED 360°, IP67 Model: DRD1-W Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa hỗn hợp UV & IR chống nước (lắp trong nhà)   Model: 2RVA(3) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa hỗn hợp UV & IR chống nước (lắp ngoài trời)  Model: 2RVA1-W Hãng Nittan Nhật bản