0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2RA1-P, góc quét rộng100°, công nghệ tia kép, đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: DRD1-W, độ nhậy cao, môi trường công nghiệp, 3 tia, LED 360°, IP67, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2RVA1-W Hãng Nittan Nhật bản, vỏ báo vệ khí áp, chống báo giả, LED 360°, IP67, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản