0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Là loại đầu đèn LED 360°, có chân đấu đèn báo phòng và đế rơ le, IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Tia kép chống báo giả do hơi nước, LED 360o, chân đấu đèn báo phòng và đế rơ le, IP42, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Nittan Nhật bản/G7