0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt gia tăng Model: 2SC-LS Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định (loại đế rời) Model: TCD-60-L (60ºC) 1CD-70-LS (70ºC) 1CD-80-L (80ºC) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo nhiệt cố định (loại đế liền) Model: TCC-60-L (60°C); 1CC-70-L (70°C); 1CC1-80-L (80°C) Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo lửa IR, chống nước chống bụi IP67   Model: 2RA1-P Hãng Nittan Nhật bản