0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model: 2KH2-LS, chủng loại 2, LED hiển thị, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2SC-LS, LED hiển thị, báo tháo đầu báo, kết nối đèn báo phòng, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: TCD-60-L, 1CD-70-LS, 1CD1-70-L, 1CD-80-L 60/70/80ºC,  LED, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản

Model: 2RA1-P, góc quét rộng100°, công nghệ tia kép, đèn LED hiển thị, tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng Nittan Nhật bản