0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang Model: 1KH3-P Chủng loại 1 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói quang Model: 3KH3 Chủng loại 3 Hãng Nittan Nhật bản

Đầu báo khói tia (đầu thu + đầu phát) Model: CKLD-KPT Hãng Nittan Nhật bản

Model: FIRERAY 50RU, dải giám sát 5~50m, IP50,  tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7

Model: FIRERAY 100RU, dải giám sát 50~100m, IP50, tiêu chuẩn UL Mỹ, Hãng Nittan Nhật bản/G7