0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói quang chống bụi IP40 Model: EVC-P Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói quang loại tia kép chống nước chống bụi IP42 Model: EVC-DP Hãng Nittan Nhật bản/G7

Đầu báo khói quang Model: 2KH2-LS Chủng loại 2 Hãng Nittan Nhật bản

Gồm bộ điều khiển và kính phản chiếu, 5~40m, tăng tối đa lên 100m, IP65, tiêu chuẩn EN Châu Âu, Hãng Nittan Nhật bản/G7